Een Wereld ETF verslaan lijkt makkelijk, maar is dat wel zo?

Het is een algemeen geldende wijsheid dat de meeste actieve fondsmanagers de rendementen van een breed gespreide index niet zullen verslaan. En toch blijven velen erin geloven dat het ze wel gaat lukken.

Twan
Twan

Inhoudsopgave

Na een buitengewoon jaar als 2023, waarin vele beleggers het beter gedaan zullen hebben dan bijvoorbeeld de performance van de S&P500 of een wereld ETF als IWDA (iShares), lijk je wel gek als je al je belegde vermogen in een brede index stopt. Immers, je hebt in het afgelopen jaar heel veel beleggingen gezien die meer dan dubbel de rendementen van die indexen hebben gehad.

Waarom zou je in een Wereld ETF beleggen?

Wat makkelijk en logisch lijkt om voor elkaar te krijgen in een jaar tijd, is heel wat anders dan meerdere jaren diezelfde outperformance te kunnen realiseren. Ja, je kunt in sommige jaren betere resultaten hebben dan met een Wereld ETF. Maar over een langere periode blijkt het lastig om gemiddeld genomen een index te verslaan.

Met losse beleggingen en actief beleggen is veel tijd gemoeid. Je moet posities in de gaten houden, op tijd wegsnijden bij underperformance en niet te lang op cash blijven zitten aan de zijlijn (in een bullmarkt).

En dat jaar in, jaar uit. Al snel komen veel actieve beleggers erachter dat ze de geweldige rendementen van dat ene jaartje niet kunnen herhalen in andere jaren. En dan streeft een index je ineens voorbij.

Moet je dan alles maar in een Wereld ETF beleggen?

Dat hangt van de persoon af en hoe je met je beleggingen omgaat. Ik denk zelf van niet, maar wel met een GROTE kanttekening: je moet bereid zijn om er HEEL veel tijd in te steken en flexibel genoeg zijn om je mening en acties snel te kunnen herzien. De val waar velen in trappen is dat ze "wat heeft gewerkt" projecteren op wat in de toekomst zal werken. En zo gaat het vaak niet.

Ik heb in meer dan 17 jaar beleggen, nog nooit langer dan vier jaar geen Wereld ETF in mijn portfolio gehad. Wat dus ook wil zeggen dat ik soms een dergelijke ETF uit mijn portfolio gooi om deze er later weer aan toe te voegen.

De reden is dat ik in sommige jaren een trend denk te zien die het voor mij rechtvaardigt om uit een index te stappen, omdat ik denk dat die gaat underperformen en ik met losse posities meer rendement wil kunnen behalen.

Zou ik in die Wereld ETF of index blijven beleggen, dan doe ik mezelf tekort en loop ik "opportunity costs" op: een gemiddeld rendement versus een (mogelijk) bovengemiddeld rendement.

Toch realiseer ik me dat ik deze actieve strategie niet jarenlang zal kunnen volhouden en daarom breng ik dan ineens een index of Wereld ETF terug in mijn portfolio. Een paar jaar meer tijd en risico, in ruil voor een bovengemiddeld rendement, maar wel met de intentie om daarna weer even op de "pauze-knop" te drukken en een brede ETF het meeste werk te laten verrichten.

Mijn rendement versus de MSCI wereldindex (2023)

In- en uitstappen: is dat wel lange-termijn beleggen?

De vraag die ik vaak krijg, wanneer ik uit een brede index of Wereld ETF stap is:

"Maar Twan, je belegt toch voor de lange termijn?"

Zeker! Ik beleg voor de lange termijn, maar ik ben niet getrouwd met mijn beleggingen / posities.

Door eens in de zoveel jaren te wisselen van posities, wanneer ik andere kansen zie dan de jaren ervoor, hoop ik trends mee te kunnen pakken en niet vast te blijven zitten in een routine en geijkte beleggings-sleur.

En ook daar krijg ik dan weer vele opmerkingen over, omdat het ingaat tegen de algemene wijsheid: "niemand verslaat op de lange termijn de index en klooien aan je portfolio is een hopeloze poging om het beter te doen".

Ik vind dat te simpel gedacht en een wijsheid die te makkelijk gebruikt wordt door iedereen die zichzelf en anderen in een comfort zone probeert te houden.

  • Nee, het is niet makkelijk om een gemiddeld rendement van een index te verslaan
  • Ja, de meeste mensen zullen dit (op de langere termijn) door schaamte en schande moeten ervaren

Toch is het mij gelukt om sinds 2016 een bovengemiddeld resultaat te behalen met mijn beleggingen. Ik denk dat dit komt, omdat ik niet bang ben om dingen te proberen en om tegen de “wisdom of the crowd” in te gaan. Tegelijkertijd ben ik me er ZEER bewust van dat mijn actieve boog niet jarenlang gespannen kan blijven staan, waardoor ik na bovengemiddelde resultaten weer een passieve positie in een brede ETF inneem.

Dat heeft me zowel successen als heel veel fouten opgeleverd. Had ik die fouten niet gemaakt, dan stond mijn gemiddelde jaarlijkse rendement niet op +16%, maar eerder op +25% per jaar. Maar zonder die fouten had ik niet geleerd wat ik nu weet. Zonder de nieuwsgierigheid en de overtuiging dat ik het anders kan doen dan "het gemiddelde", had ik waarschijnlijk ook die +16% niet behaald.

Het komende jaar geen Wereld ETF voor mij

Ik heb mijn IWDA Wereld ETF verkocht in december 2023. Een deel van het vrijgekomen kapitaal gaat naar losse posities en een deel naar de dividend ETF van VanEck (TDIV | ISIN NL0011683594).

Met de losse posities wil ik offensiever en flexibeler zijn dan dat ik in 2023 met de IWDA ETF kon zijn. Daar tegenover staat dat ik met de VanEck dividend ETF (TDIV) meer tegengewicht wil geven aan die offensievere strategie.

Alles moet bij mij in balans zijn, want ik ga nooit 100% voor groei en maximaal rendement. Dat heeft voor mij in de afgelopen jaren namelijk beter gewerkt dan "alles-of-niets".

Je kunt mijn posities, rendement en vergelijking met de MSCI wereld index altijd zien in de portfolio tracker. Ik hoop natuurlijk, door deze strategie-wijziging, het beter te doen dan die index.

Time will tell, we gaan het zien!


Lees ook 👇🏻

Grote veranderingen, maar met dezelfde strategie door in 2024
Het afgelopen jaar was er eentje voor in de boeken. Ik sloot het jaar af met +53% rendement, na een toch wel wat teleurstellend 2022. Dan kun je zeggen “gaat lekker, niets meer aan veranderen”. En toch ga ik dat nou juist wel doen: veranderingen aanbrengen en doorvoeren.
Aandelen

Twan Twitter

Twan investeert volgens zijn eigen “BIG” strategie, die bestaat uit drie elementen: bescherming, inkomen en groei.