Het principe van Escape Velocity op je vermogen

Het principe van Escape Velocity op je vermogen

Wanneer we met onze financiën bezig zijn, richten we ons over het algemeen op deze zaken:

  • Wat komt er binnen (inkomen)
  • Wat gaat er uit (uitgaven)
  • Wat is de groei van mijn beleggingen (rendement)

De eerste twee bekijken we in absolute euro’s, de laatste in procenten. Dat is vaak het rendement op beleggingen en/of de procentuele groei van ons vermogen.

Maar er is een vierde, waar ik al jaren mee reken. En dat is mijn “Escape Velocity Ratio”.

Escape Velocity

Via Wikipedia kun je de term opzoeken en wordt als volgt uitgelegd:

“In physics, escape velocity is the minimum speed needed for a free, non-propelled object to escape from the gravitational influence of a massive body, thus reaching an infinite distance from it.”

Grofweg vertaald betekent het dat een object een bepaalde snelheid moet bereiken om nooit meer teruggetrokken te kunnen worden.

Ok, leuk. Wat heeft dit met mijn vermogen te maken?

Dit principe heb ik voor mezelf vertaald in financiële termen en specifiek op de relatie van mijn vermogen tot mijn kosten.

Escape Velocity is het moment waarop de waarde van mijn vermogen jaarlijks harder groeit dan mijn kosten.

In bovenstaand voorbeeld van Wikipedia zijn mijn kosten zodoende datgene wat mijn geld naar beneden trekt (zwaartekracht) en waar ik van los wil komen. Mijn vermogen is het object dat los probeert te komen van de zwaartekracht.

Verwarrend? Een paar voorbeelden om dit te illustreren:

Voorbeeld 1

Stel dat je per jaar €25.000 aan kosten hebt. En dat jouw vermogen elk jaar met precies €25.000 groeit. Bijvoorbeeld omdat je precies €25.000 aan inkomen hebt.

Dan heb je een Escape Velocity van “0”. Je komt niet los van je kosten, want jouw vermogen groeit elk jaar precies genoeg om er van te kunnen leven.

Dit is veelal het geval bij mensen die geen investeringen hebben en van salaris-tot-salaris leven. Ze geven elk jaar net zoveel uit als er binnenkomt en houden dus niets over. Je komt in zo’n situatie niet los van de zwaartekracht (kosten).

Voorbeeld 2

Stel nu dat jouw vermogen elk jaar harder groeit dan jouw kosten. Je geeft nog steeds jaarlijks €25.000 uit, maar je vermogen groeit elk jaar met €50.000. Bijvoorbeeld door €25.000 aan inkomen te verdienen en jouw beleggingen groeien ook met €25.000 per jaar.

In dat geval heb je een Escape Velocity van “1”. Bij gelijkblijvende kosten en het rendement op jouw beleggingen, zal jouw vermogen vanaf nu harder groeien dan de kosten die je naar beneden trekken. 

Jouw vermogen heeft dus de snelheid bereikt die het nodig heeft om zowel jouw kosten te kunnen betalen, alsmede te zorgen dat jouw vermogen blijft groeien.

Voorbeeld 3

Een negatieve Escape Velocity is ook mogelijk. In dat geval wegen jouw kosten zwaarder dan de inkomsten + groei van jouw beleggingen.

Je verdient €25.000, geeft €25.000 uit en je beleggingen staan op verlies. Of je geeft meer uit dan je verdient en hebt geen beleggingen. Je vermogen daalt (en is in het laatste geval zelfs negatief) en als je niet wat verandert aan de situatie, zul je niet lang je hoofd boven water kunnen houden.

Mijn Escape Velocity Ratio-Target 

De EVR (Escape Velocity Ratio) geeft mij dus een signaal of de groei van mijn vermogen positief is. Zolang hij boven het cijfer “0” staat, groeit mijn vermogen harder dan mijn kosten. Al is het maar een paar euro per jaar.

Maar, dat is natuurlijk leven op het scherpst van de snede. Zodra mijn kosten al met een beetje zouden stijgen (hallo, inflatie), kan de ratio alweer onder “0” dippen en ben ik dus mijn vermogen aan het opeten. Of zit ik netto in de schulden.

Daarom heb ik voor mezelf bepaald dat mijn EVR altijd minimaal “1” moet zijn. Mijn vermogen groeit dan minimaal met twee keer het bedrag dat ik jaarlijks uitgeef.

  • Uitgaven: -€25.000
  • Inkomen: +€25.000
  • Groei beleggingen: +€25.000
  • Resultaat: +€25.000
  • EVR = 1

Waarom ik me hierop focus en niet op rendement

Rendement is heel leuk om naar te kijken. En in relatie tot wat de rest van de markt heeft gedaan, geeft het weer of mijn beleggingen het slechter of beter dan de markt doen. Maar rendement wordt uitgedrukt in procenten en dat zegt op zichzelf niet zoveel.

Denk je maar eens in:

Je hebt beleggingen ter waarde van €10.000. Volgend jaar weet je een fantastisch rendement op die beleggingen te behalen van maar liefst 50%. Ongekend en daar mag je trots op zijn.

Jouw beleggingen zijn daarmee €5.000 in waarde toegenomen. Heel fijn, maar natuurlijk een schijntje in relatie tot de kosten die je elk jaar maakt. Zouden jouw kosten volgend jaar niet uitkomen op €25.000, maar op €27.500 (10% hoger dus), dan groeit jouw vermogen maar met €2.500.

Dat zet dingen in perspectief. Want ook al is 50% rendement iets om trots op te zijn, het helpt in absolute euro’s maar voor een deel bij het groeien van je vermogen. En kan dus ook zomaar opgesnoept worden door stijgende kosten.

Daarentegen: heb jij een portfolio van €100.000, dan zou diezelfde 50% rendement genoeg zijn om twee jaar van te kunnen leven: 

50% x 100.000 = €50.000 = 2 x jouw uitgaven van €25.000 per jaar

De hoogte van jouw portfolio / vermogen, in relatie tot je kosten, is dus een heel belangrijk gegeven.

Mijn EVR geeft een relatie weer

Dus rendement moet je zien in relatie tot / in combinatie met kosten en inkomen. Kijken naar rendement op zich zegt, wat mij betreft, dus niet genoeg.

De EVR kijkt wel naar die relatie. Stijgen mijn kosten, bij gelijkblijvend inkomen en groei van beleggingen, dan daalt de EVR. En wil ik zorgen dat ik OF mijn kosten kan verlagen OF mijn inkomen + beleggingen harder kan laten groeien.

Zo niet, dan gaat de zwaartekracht (kosten) hard trekken aan mijn groei en loop ik de komende jaren het risico om achteruit te gaan in vermogen.

De formule is simpel

EVR = ( ( Groei vermogen via inkomen & beleggingen ) / kosten ) – 1 = EVR

Voorbeeld: ( ( €25.000 + €25.000 ) / €25.000 ) – 1 = 1

Het doel van de Escape Velocity Ratio

Het doel van het laten groeien van mijn vermogen is dus niet om een zo hoog mogelijk rendement te behalen. Het doel is om mijn EVR zo hoog mogelijk te krijgen en houden, met een minimum van “1”. 

Hoe hoger dat cijfer, hoe harder mijn vermogen groeit t.o.v. mijn kosten. 

Gratis en meteen inspiratie krijgen?

Je krijgt direct toegang tot alle DLT Free artikelen én je ontvangt wekelijks een waardevolle nieuwsbrief. Volledig gratis.
Geweldig! Controleer je inbox en klik op de link om je abonnement te bevestigen.
Fout! Voer een geldig e-mailadres in